ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το Δικηγορικό Γραφείο Ν. Τιντζογλίδου και Συνεργάτες ασχολείται εκτενέστατα με θέματα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πελάτες του σχετικά με την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών σημάτων και του αθέμιτου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων της πώλησης και της δανειοδότησης κάθε είδους εργασίας και τεχνογνωσίας σε όλους τους τομείς, όπως τα έντυπα και τα πολυμέσα, τη δημοσίευση και μετάδοση, τη διανομή περιεχομένου, την ελευθερία του Τύπου και την προστασία του ατόμου, την ελευθερία της πρόσβασης στην πληροφορία και την προστασία του απορρήτου και των δεδομένων.

Συμβουλεύουμε και εκπροσωπούμε εταιρείες ραδιοτηλεοπτικών μέσων και διαφημιστές σε ευρεία γκάμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων κρατικών αδειών, συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, συμβάσεων διαφήμισης, παραγγελίας εντύπων, διαδικτυακών, τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών, συμβάσεων προώθησης και διαφημιστικών υπηρεσιών.