ΑΚΙΝΗΤΑ

Το δικηγορικό γραφείο N. Τιντζογλίδου και Συνεργάτες εκπροσωπεί νομικά και φυσικά πρόσωπα σε κάθε συναλλαγή που αφορά την ακίνητη περιουσία όπως: αγοράς και πώλησης, αναχρηματοδότησης, εκμίσθωσης, εξέτασης τίτλων ιδιοκτησίας, αγωγής διευθέτησης τίτλου. Ειδικότερα, αναλαμβάνει για τους αλλοδαπούς πελάτες μας, την έκδοση άδειας διαμονής στην Ελλάδα, για πέντε χρόνια, ως επενδυτών, εφόσον η συνολική επένδυσή τους ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 250.000 Ευρώ και άνω. Η άδεια διαμονής χορηγείται και για τα μέλη της οικογένειας του επενδυτή, ήτοι τη σύζυγο και τα τέκνα του. Με την άδεια διαμονής αυτή, έχει τη δυνατότητα να ταξιδεύει χωρίς περιορισμούς σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες Σένγκεν.

Οι ειδικά εξειδικευμένοι συνεργάτες του γραφείου, με πλήρη ενημέρωση για κάθε αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, και σε συνεργασία με ομάδα έμπειρων συμβολαιογράφων, πολιτικών μηχανικών, και εκτιμητών-μεσιτών, αναλαμβάνουν την πλήρη νομική σας εκπροσώπηση και κάλυψη αναφορικά με την επένδυσή σας σε ακίνητη περιουσία και απόκτησης «χρυσής βίζας».

Ενδεικτικές υπηρεσίες GoldenVisa

* Έλεγχος τίτλων ακινήτων – Διασφάλιση συμφερόντων αγοραστή/πωλητή – Καταχώρηση συμβολαίου σε υποθηκοφυλακείο/ κτηματολόγιο.

* Έκδοση Golden Visa

o Προβαίνουμε στην αξιολόγηση νομικά του προτεινόμενου ακίνητο και κάνουμε έναν πρώτο έλεγχο στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο, ώστε να σας υποβάλει σύντομη έκθεση, για τους ιδιοκτήτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα και για την κατάστασή τους, αν έχει λ.χ. βάρη, υποθήκη, δάνεια, κλπ.

o Έπειτα από εντολή σας, αναλαμβάνουμε τη διαπραγμάτευση της αξίας του ακινήτου και τον τρόπο πληρωμής ή διακανονισμού, πάντοτε σε άμεση επικοινωνία με τον εντολέα πελάτη μας. Σε συνεργασία μάλιστα με συμβολαιογράφους, αναλαμβάνουμε τη σύνταξη του συμβολαίου, τη συγκέντρωση των σχετικών δικαιολογητικών και εγγράφων, τη σύναψη και υποβολή της φορολογικής δήλωσης προς την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και την οργάνωση και προετοιμασία υπογραφής του συμβολαίου αγοράς ή πώλησης καθώς και την καταχώρησή της στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολόγιο.

o Παράλληλα, επιλαμβανόμαστε την καταχώρηση του φυσικού ή νομικού προσώπου στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τη λήψη Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, ΑΦΜ, με τη συνεργασία λογιστικού γραφείου.

o Αναλαμβάνουμε το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών στο όνομα των φυσικών ή νομικών προσώπων και την ενεργοποίηση της κατάθεσης της αίτησης και τα σχετικά απαιτούμενα έγγραφα προκειμένου να πληρωθεί το τίμημα της αγοράς ακινήτου.

o Αναλαμβάνουμε να συγκεντρώσουμε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται και προβαίνουμε στις αναγκαίες μεταφράσεις και επικυρώσεις.

o Τέλος, καταθέτουμε για λογαριασμό σας αίτηση για έκδοση άδειας διαμονής για επενδυτές στις αρμόδιες υπηρεσίες. Και παρακολουθούμε την πορεία του φακέλου για την έκδοση της άδειας διαμονής σας.

Το δικηγορικό μας γραφείο συνεργάζεται με κορυφαίο κτηματομεσιτικό γραφείο που υποδεικνύει ευκαιρίες ακινήτων (οικόπεδα, αγροτικά ακίνητα, κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι, κλπ.) που καλύπτουν τις ανάγκες σας τόσο για αγορά, ενοικίαση ή αξιοποίηση όσο και για τη χορήγηση άδειας διαμονής.