ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ INTERNET & ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Το γραφείο μας παρέχει νομική υποστήριξη σε νομικά ζητήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου ή του διαδικτύου. Ενδεικτικά:

* Ζητήματα domain name και ονοματοδοσίας στο web

* Προστασία διαδικτυακού υλικού, πειρατεία

* Όροι χρήσης ιστοσελίδων, portal, forum, application, newsletter κτλ

* Όροι χρήσης e-shop και ηλεκτρονικές πωλήσεις

* Online συμβάσεις και εμπορικές συμφωνίες

* Προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο

* Άδειες χρήσης λογισμικού

* Κατοχύρωση και προστασία εμπορικών σημάτων στο web

* Ψηφιακές υπογραφές

* Ψηφιακά τιμολόγια

* Υποθέσεις Facebook εταιρειών και ιδιωτών

* Δικαιώματα ανωνυμίας στο web

* Διαδικτυακή διαφήμιση