ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δικηγορικό γραφείο N. Τιντζογλίδου και Συνεργάτες παρέχει άρτιες και ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε ιδιώτες και νομικά πρόσωπα τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής όσο και δικαστηριακής επίλυσης σε νομικά ζητήματα όλων των κλάδων του Αστικού Δικαίου. Ειδικότερα, αναλαμβάνει :

• διαφορές που ανακύπτουν από αστικές συμβάσεις,

• υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων,

• ευθύνη του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων,

• θέματα κληρονομικών δικαιωμάτων όπως διαδοχής και αποδοχής κληρονομίας.

• υποθέσεις οικογενειακού δικαίου όπως ρύθμιση σχέσεων μεταξύ συζύγων, αγωγές διατροφών, υιοθεσίες.