ΝΟΠΗ ΤΙΝΤΖΟΓΛΙΔΟΥ

Δικηγόρος Αθηνών από το 1994. Ασκεί μάχιμη δικηγορία με αντικείμενο υποθέσεων ποινικού και αστικού δικαίου. Διετέλεσε Διευθύντρια Νομικών Θεμάτων Συνδρομητών και Προσωπικών δεδομένων του Ομίλου ΟΤΕ με εξειδίκευση, μεταξύ άλλων, στη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων και περί απορρήτου των επικοινωνιών, εκπροσωπώντας τον Όμιλο στις διοικητικές Αρχές Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία στον χειρισμό και στις διαδικασίες που απαιτούνται για τη συμμόρφωση εταιρειών με το εθνικό και ευρωπαϊκό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και δη με τον νέο Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Έχει υλοποιήσει έργα συμμόρφωσης ομίλων, μεγάλων εταιρειών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και μικρών επιχειρήσεων με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 (GDPR). Επιπλέον, είναι μέλος της Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και εισηγήτρια στα σεμινάρια που διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για την εκπαίδευση των μελών του σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Συνεργάτες

Η ομάδα μας αποτελείται από αφοσιωμένους και ταλαντούχους συνεργάτες με ευρύ φάσμα εξειδίκευσης, οι οποίοι προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

ΝΟΠΗ ΤΙΝΤΖΟΓΛΙΔΟΥ

Δικηγόρος Αθηνών από το 1994. Ασκεί μάχιμη δικηγορία με αντικείμενο υποθέσεων ποινικού και αστικού δικαίου. Διετέλεσε Διευθύντρια Νομικών Θεμάτων Συνδρομητών και Προσωπικών δεδομένων του Ομίλου ΟΤΕ με εξειδίκευση, μεταξύ άλλων, στη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων και περί απορρήτου των επικοινωνιών, εκπροσωπώντας τον Όμιλο στις διοικητικές Αρχές Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία στον χειρισμό και στις διαδικασίες που απαιτούνται για τη συμμόρφωση εταιρειών με το εθνικό και ευρωπαϊκό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και δη με τον νέο Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Έχει υλοποιήσει έργα συμμόρφωσης ομίλων, μεγάλων εταιρειών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και μικρών επιχειρήσεων με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 (GDPR). Επιπλέον, είναι μέλος της Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και εισηγήτρια στα σεμινάρια που διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για την εκπαίδευση των μελών του σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Συνεργάτες

Η ομάδα μας αποτελείται από αφοσιωμένους και ταλαντούχους συνεργάτες με ευρύ φάσμα εξειδίκευσης, οι οποίοι προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.