ΔΙΚΑΙΟ ΜΜΕ

Το γραφείο μας ασχολείται εκτενέστατα με θέματα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πελάτες του σχετικά με την προστασία του απορρήτου και των δεδομένων, τη δημοσίευση και μετάδοση ειδήσεων, τη διανομή περιεχομένου, την ελευθερία του Τύπου και της πρόσβασης στην πληροφορία.

Συμβουλεύουμε και εκπροσωπούμε εταιρείες ραδιοτηλεοπτικών μέσων και διαφημιστές σε ευρεία γκάμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων κρατικών αδειών, συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, συμβάσεων διαφήμισης, παραγγελίας εντύπων, διαδικτυακών, τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών, συμβάσεων προώθησης και διαφημιστικών υπηρεσιών.