ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει εργατικές διαφορές με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, εργατικά ατυχήματα, διεκδικήσεις δεδουλευμένων, αποζημιώσεων απολύσεως και επιδομάτων, συμβάσεις εργασίας, ρήτρες περί μη ανταγωνισμού και εν γένει ζητήματα που άπτονται των σχέσεων εργοδοτών – εργαζομένων.