ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Στον τομέα της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, δραστηριοποιούμαστε στην παροχή νομικών συμβουλών και υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν τόσο στην προστασία των πνευματικών έργων και στην κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (σήμα – διπλώματα ευρεσιτεχνίας – προστασία σχεδίων και υποδειγμάτων – άδειες εκμετάλλευσης) όσο και στην κατάρτιση και επιμέλεια συμβάσεων με αντικείμενο τη μεταβίβαση, παραχώρηση χρήσης ή εκμετάλλευσης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, αλλά και όρων χρήσεως ιστοσελίδων με ιδιαίτερη μνεία στην προστασία την πνευματικής ιδιοκτησίας του περιεχομένου τους.