ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική») και να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, δηλαδή

το Δικηγορικό Γραφείο Ν. Τιντζογλίδου και Συνεργάτες

με έδρα Ακαδημίας 25, Αθήνα

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

τηλέφωνο 210080600

(εφεξής «Δικηγορικό γραφείο» ή «εμείς» ),

συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο.

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας.

 

1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε πληροφορίες/στοιχεία φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν  την ταυτότητα  του φυσικού προσώπου, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα».

 

2. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 

3. Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;

O δικτυακός μας τόπος https://nopilaw.com έχει κυρίως ενημερωτικό περιεχόμενο και σκοπό και περιορίζει στο ελάχιστο τη συλλογή Προσωπικών Δεδομένων.

Συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και απαραίτητα για τον σκοπό που προορίζονται και συγκεκριμένα όσα συμπληρώνετε στη φόρμα «Επικοινωνίας» (όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όσα επιλέγετε εσείς να παράσχετε μέσω του μηνύματος σας).

 

4. Cookies

Τα «cookies» είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο.

Χρησιμοποιούμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα cookies. Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου. Σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας.

 

5. Για ποιό σκοπό επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας και με ποιά νόμιμη βάση;

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας με σκοπό την Επικοινωνία μαζί σας για τον χειρισμό της υπόθεσης σας. Όταν μας υποβάλλετε ερώτημα ή αίτημα μέσω της φόρμας «επικοινωνίας» επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας για τη διαχείριση, απάντηση και επίλυση των ερωτημάτων/αιτημάτων σας. Η επεξεργασία των Δεδομένων σας  στηρίζεται είτε στο έννομο συμφέρον μας, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματα ή τα ερωτήματα που εγείρονται από εσάς είτε στην αναγκαιότητα λήψης μέτρων πριν από τη σύναψη μεταξύ μας συμβατικής σχέσης.

 Όταν το ερώτημα σας σχετίζεται με την άσκηση δικαιωμάτων σας για τα οποία σας ενημερώνουμε παρακάτω, νομιμοποιούμαστε να επεξεργαστούμε τα Δεδομένα σας, καθώς έτσι ανταποκρινόμαστε σε έννομη υποχρέωσή μας.

 

6. Ποιοί είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχουν μόνο το απολύτως απαραίτητο προσωπικό του Δικηγορικού γραφείου, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας, οι συνεργάτες του, οι οποίοι δεσμεύονται με το δικηγορικό απόρρητο και εξωτερικοί συνεργάτες μας που  λειτουργούν ως Εκτελούντες την Επεξεργασία και μας  παρέχουν  υπηρεσίες διαχείρισης και συντήρησης της ιστοσελίδα.

Δεν αποστέλλουμε τα Δεδομένα σας σε τρίτους.

 

7. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Δεδομένα σας;

Οι Εκτελούντες την Επεξεργασία, που χρησιμοποιούμε συμφωνούν και δεσμεύονται:

  • να τηρούν εχεμύθεια,
  • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια του Δικηγορικού Γραφείου,
  • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,
  • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).

 

8. Στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.;

Δεν στέλνουμε τα Δεδομένα σας σε χώρες εκτός Ε.Ε. Η επεξεργασία των Δεδομένων σας περιορίζεται μόνο εντός Ε.Ε.

 

9. Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα σας;

Τα Δεδομένα που συμπληρώνετε στην φόρμα «Επικοινωνίας» τα διατηρούμε για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να ικανοποιήσουμε το αίτημα σας ή να απαντήσουμε στο ερώτημα σας, εκτός αν κατά την επικοινωνία προκύψει νέος σκοπός για τον οποίο είναι αναγκαία η περαιτέρω επεξεργασία τους.

 

10. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

 

11. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε τα δικαιώματα:

  • πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.
  • διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  • διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.
  • φορητότητας των Δεδομένων σας.
  • περιορισμού της επεξεργασίας.
  • εναντίωσης/ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

 

12. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας στείλετε  το αίτημα σας στην ταχυδρομική διεύθυνση του Δικηγορικού γραφείου (Ακαδημίας 25, Αθήνα) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνσή του ([email protected]) και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν, χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας ή το ζήτημά σας δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/).

 

13. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Το Δικηγορικό γραφείο δεν λαμβάνει αποφάσεις βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

 

14. Ποιό είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

 

15. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.