ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΕΜΗ

 

Το γραφείο μας σας παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής σύστασης όλων των τύπων εταιρειών (π.χ. Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) μέσω της υπηρεσίας e-ΥΜΣ, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε Δ.Ο.Υ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ, ΕΦΚΑ ή οποιαδήποτε άλλη δημόσια υπηρεσία. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η εταιρεία αποκτά αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. και Α.Φ.Μ., εγγράφεται στο Επιμελητήριο και στον ΕΦΚΑ. Οι ιδρυτές λαμβάνουν ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της εταιρικής σύμβασης και της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας.